Om oss

RENTLA selger og leier i hovedsak utstyr til forskalingsbransjen, men også til alle andre. Vi har hovedlager på Karmøy, men leverer til hele haugalandet.

Hvis du ikke finner produktet du ser etter så kontakt oss. Vi har mye utstyr som enda ikke er lagt ut på nettsiden. 


Adresse: 
Stongvegen 170
4270 Åkrehamn

Telefon:
973 43 000

Epost:
[email protected]

6% forsikring legges til alle ordrer


Vi leier ut utstyr, verktøy og maskiner, til store og små bedrifter, samt alle andre.

På vår nettside kan du se en oversikt over de produkter vi har tilgjengelig for utleie. Noe av utstyret har oppgitt priser. Disse er oppgitt med mva. Har det ikke pris, ta kontakt for tilbud!

Dersom du ønsker å leie utstyr av oss kan du ta kontakt på telefon, e-post eller komme innom. Vi hjelper deg med råd og veiledning for å finne det rette utstyret til jobben du skal gjøre.

Ved henting av utstyret møter du opp på Åkrehamn. Vi har åpent mandag til fredag klokken 07:00 – 16:00. Der kan du også få råd, tips og triks for bruk av utstyret fra en av våre kunnskapsrike kundebehandlere.

Kunder uten kredittavtale betaler for forventet leieperiode og eventuelle salgsartikler ved henting. En utleiedag varer fra klokken 07:00 til klokken 07:00 dagen etter. Dersom du ønsker å leie utstyret en helg, så kan du hente utstyret etter klokken 14 på fredag (eller etter nærmere avtale) og levere det igjen når vi åpner mandag morgen.

Når du er ferdig med maskinen leverer du den tilbake der du hentet den eller gjør avtale. Vi tilbyr også transport og levering/henting av dyktige ansatte som kjenner utstyret. Utstyret leveres tilbake i samme tilstand som du fikk det. Dersom du ønsker at vi rengjør maskinen og fyller på drivstoff/lader batteriet betaler du for dette i etterkant.

Hva om noe uventet skjer?

Vi vil at du skal få en god og trygg opplevelse når du leier maskiner og utstyr hos oss.
Alle som leier maskiner og utstyr hos oss godkjenner våre oppdaterte leievilkår.

Ved utlevering av maskiner og utstyr kan du få en demonstrasjon av funksjonene, med gode tips til rett og effektiv bruk.
Utstyrsspesifikk opplæring og dokumentert opplæring utføres på bestilling.
Husk at en del maskiner krever sertifisert sikkerhetsopplæring av bruker.

Maskiner og utstyr, som du får utlevert, skal være i orden og alle verneinnretninger skal fungere.
Kontroller at alle deler er på plass og at det ikke er skadet.
Når du som leietaker har fått overlevert maskinen eller utstyret har du ansvar for at det blir innlevert i samme gode stand.
Lasting, lossing og forsvarlig festing for transport er også ditt ansvar, men vi hjelper deg gjerne.

Maskiner og utstyr har en skriftlig brukerveiledning. Mange maskiner har også egne sikkerhetsveiledninger.

Leieavtalen forplikter deg til å bruke, lagre og vedlikeholde maskiner og utstyr i henhold til brukerveiledningen.

Forsikringsordninger

Utstyret du bruker er forsikret av oss. Du betaler et eget gebyr for dette. Normalt vil det ligge på 6% av listepris.

Forsikringen dekker:
• Ansvar overfor tredjepart (gjelder masseforflytningsmaskiner, trucker og valser)
• Brann, lynnedslag og eksplosjon
• Tyveri, forsøk på tyveri. Ran og skadeverk
• Bruddskade på maskinens glassruter

Utstyr med kaskoforsikring (stort utstyr som man ikke kan bære med seg) dekkes:
• Transportskade
• Ytre skader som oppstår plutselig, inklusiv berging/tauing inkl. totalhavari.
• Objekter som krever ansvarsdekning ihht bilansvarsloven.

Ved forsikringsskader må leietaker betale en egenandel. For mesteparten av vårt utstyr er denne på kr. 15.000,-. (Egenandelen kan avvike fra dette ved kryssleie fra andre utleiere.) Dersom egenandelen er høyere enn prisen på nytt utstyr beregnes egenandelen ut fra pris og alder på utstyret. Egenandel belastes per skade. Dersom det har oppstått flere skader under samme leien vil hver skade behandles separat.

Skader som ikke dekkes av forsikringen
• Skade på grunn av feil belastning eller bruk samt tilgrising, maling, sandblåsing e.l.
• Skade/slitasje som føle av mangelfullt vedlikehold
• Skade som følge av fylling av forurenset drivstoff, feil spenning og lignende.
• Utskiftinger og forbedringer samt verdiforringelse som følge av reparasjon utført av kunde
• Skade som skyldes synking under arbeid på flåte, lekter eller skip
• Skade på batteri alene
• Skade bare på dekk, belter, kjeder, kjettinger, wire, remmer, transportbånd, bor freser, kniver, stanser, sagblad og lignende utskiftbare deler og verktøy
• Skade som skyldes kondens, søl, sopp, sot, kjæledyr eller insekter
• Det er ikke dekket førerulykke på forsikringen. I mange tilfeller vil dette gå inn under yrkesskadeforsikringen hver enkelt må ha på sine ansatte.

Maskiner som har lås skal låses når den forlates. Nøklene skal oppbevares slik at uvedkommende ikke kan få tak i dem. Nøklene skal ikke oppbevares i eller på maskinen. Tilhenger, løse deler, redskap og verktøy skal være innelåst eller fastlåst. Fastmontert utstyr skal ikke kunne fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel.

Det er viktig at hver enkelt kunde har egen virksomhetsansvars forsikring. For eksempel hva og hvor nærme grunnmurer og lignende den enkelte kunde har lov til å grave er individuelt og ikke noe Naboen tegner forsikring for.

Denne beskrivelsen av hva som dekkes og hva som ikke dekkes av forsikringen er veiledende. Forsikringens dekningsgrad kan variere avhengig av skadesituasjonen og reguleres av forsikringsvilkårene.

Alle skader skal rapporteres inn via vårt skadeskjema

Send oss en forespørsel eller melding

Vi ønsker å være en foretrukket partner som spiller på lag med kundene våre. Kontakt oss så skal vi "hente" hjelp